باسکول ترازو

باسکول به انگلیسی

باسکول به انگلیسی به مفهوم scale بوده و به کلمه weighbridge نیز ترجمه می گردد ، کلمه scale به معنای مقیاس می باشد و حتی این کلمه به معنای ترازو نیز ترجمه می گردد ، و معنای اصلی کلمه ی scale مقایس است که می توان به کلمه ی ترازو و کلمه باسکول ارتباط داد .

کلمه باسکول ابتدا از کلمه ترازو دریافت شده است که باسکول در واقع همان ترازو در سایز بزرگ می باشد که به کلمه ی باسکول شناخته می شود ، ترازو به انگلیسی به مفهوم balance بوده و باسکول به انگلیسی scale می باشد اما این موضوع قطعیت نداشته و گاهی در ترجمه و حتی در سرچ گوگل برای کلمه باسکول کلمه scale بلد و معرفی می گردد ، ترازو و باسکول در مفهوم کلی توزین می باشند که به انگلیسی weighing ترجمه گشته و کلمه ی باسکول نیز به weighridge که از همان کلمه weighing دریافت می گردد .

می توان کلمه ی weighing را به مفهوم کلمه ی باسکول نزدیک تر دانست در صورتی که کلمه ی scale به معنای مقایس است با ذکر این مورد که عکس ترجمه translate google که کلمه ی باسکول را scale ترجمه می نماید ، google search در زمان سرچ کلمه باسکول کلمه scale را به انگلیسی معرفی می نماید ، باسکول دیجیتال به انگلیسی digital scale بوده که در اینجا در می یابیم که کلمه ی باسکول به انگلیسی همان کلمه ی scale بوده و صحت google search برای مفهوم کلمه باسکول بالاتر می باشد .  

   + مینا نیکنام ; ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٤ امرداد ،۱۳٩٤
comment نظرات ()